BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)

Capitolul 18
1. Cel care trăieşte în veac a zidit toate deobşte.
2. Domnul singur este drept.
3. Nimănui n-a dat putere, ca să vestească lucrurile Lui, şi cine va cerca slava Lui?
4. Puterea slavei Lui, cine o va măsura? Şi cine va putea grăi milele Lui?
5. Nu pot împuţina, nici a adăuga, nici a cerca minunile Domnului.
6. Când va sfârşi omul, atunci va începe, şi când va înceta, atunci nu va fi.
7. Ce este omul şi la ce poate să fie folositor? Care este partea lui bună şi care este partea lui cea rea?
8. Numărul zilelor omului, cel mult o sută de ani.
9. Ca o picătură de apă din mare şi ca un grăunte de nisip, aşa sunt de puţini anii în ziua veacului.
10. Pentru aceea îndelung-răbdător este Domnul cu ei şi a vărsat peste ei mila Sa.
11. Văzut-a şi a cunoscut pieirea lor, că rea este; pentru aceea a înmulţit milostivirea Sa.
12. Mila omului către aproapele său, iar mila Domnului peste tot trupul;
13. Mustrând şi certând şi învăţând, El întoarce ca un păstor turma Sa.
14. Pe cei care primesc învăţătura şi pe cei care se sârguiesc spre judecăţile Lui ii miluieşte.
15. Fiule, în cele bune nu da plângere, şi în toată darea nu întrista cu cuvântul.
16. Oare nu roua răcoreşte căldura? Aşa, mai bun este cuvântul decât darea.
17. Oare nu este mai bun cuvântul decât darea cea bună? Şi amândouă sunt la omul cel darnic.
18. Nebunul scoate ochii cu dojenile lui şi darul celui pizmaş face ochii să lăcrimeze.
19. Mai înainte ca să vorbeşti, învaţă, şi mai înainte de boală te îngrijeşte.
20. Mai înainte de judecată ispiteşte-te pe tine, şi în ceasul judecăţii vei afla milă.
21. Mai înainte de boală smereşte-te, şi în vremea păcatelor arată întoarcere.
22. Nu te împiedica a împlini făgăduinţa în vreme bună, şi nu aştepta până la moarte ca să faci ce ai făgăduit.
23. Mai înainte de a făgădui, pregăteşte-te, şi nu fi ca omul care ispiteşte pe Domnul.
24. Adu-ţi aminte de mânia cea din ziua sfârşitului şi de vremea răsplătirii, când va întoarce Dumnezeu faţa.
25. Adu-ţi aminte de foamete în timpul belşugului, şi de sărăcie şi lipsă în zilele de bogăţie.
26. De dimineaţă până seara se schimbă vremea şi toate sunt grabnice înaintea Domnului.
27. Omul înţelept întru toate se va teme, şi în zilele păcatelor se va feri de greşeală.
28. Tot cel înţelegător cunoaşte înţelepciunea şi cel care a aflat-o va da mărturie.
29. Cei înţelepţi la cuvinte şi ei s-au înţelepţit şi au belşug de pilde alese.
30. După poftele tale nu merge şi de la poftele tale te întoarce.
31. De vei da sufletului tău plăcerea poftei, te va face pe tine bucurie vrăjmaşilor tăi.
32. Nu te veseli cu multă desfătare, nici te lega cu îngreunarea ei.
33. Nu te sărăci, făcând ospeţe din împrumut, când n-ai nimic în pungă.