BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Numerii

Capitolul 34
1. A grăit Domnul cu Moise şi a zis:
2. "Porunceşte fiilor lui Israel şi le zi: Iată, veţi intra în pământul Canaan. Acesta va fi moştenirea voastră; iar hotarele Canaanului sunt acestea:
3. Partea de miazăzi va începe de la pustiul Sin de lângă Edom şi va avea la răsărit, ca hotar, Marea Sărată.
4. Acest hotar se va îndrepta spre miazăzi, către înălţimea Acravimului; va trece prin Sin şi se va întinde până la miazăzi de Cadeş-Barne; apoi va merge către Haţar-Adar trecând la Aţmon.
5. De la Aţmon, hotarul se va îndrepta spre Râul Egiptului şi se va pogorî până la mare.
6. Iar hotar dinspre apus vă va fi Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul vostru dinspre asfinţit.
7. Iar spre miazănoapte, hotarul vostru să-l trageţi de la Marea cea Mare până la muntele Hor;
8. De la muntele Hor, să-l trageţi spre Hamat, şi hotarul va atinge Ţedadul.
9. De acolo va merge hotarul către Ţifron şi va atinge Haţar-Enan. Acesta să vă fie hotarul de miazănoapte.
10. Iar hotarul dinspre răsărit să vi-l trageţi de la Haţar-Enan către Şefam;
11. De la Şefam hotarul se va pogorî spre Ribla, pe la răsărit de Ain, mergând de-a lungul malului Mării Chineret (Ghenizaret) pe partea de răsărit.
12. De aici hotarul se va pogorî pe Iordan şi se va sfârşi la Marea Sărată. Acesta va fi pământul vostru, după hotarele lui din toate părţile".
13. Atunci a dat Moise poruncă fiilor lui Israel şi a zis: "Iată pământul pe care voi îl veţi împărţi în bucăţi, prin sorţi, şi care a poruncit Domnul să se dea la nouă seminţii şi la jumătate din seminţia lui Manase.
14. Căci seminţiilor fiilor lui Ruben cu familiile lor, a fiilor lui Gad cu familiile lor, şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au primit partea lor.
15. Două seminţii întregi şi o jumătate de seminţie şi-au primit partea peste Iordan, pe partea răsăriteană, în faţa Ierihonului".
16. A grăit Domnul cu Moise şi a zis:
17. "Iată numele bărbaţilor care au să vă împartă pământul: Eleazar preotul şi Iosua, fiul lui Navi;
18. Veţi mai lua încă şi câte o căpetenie de fiecare seminţie pentru împărţirea pământului.
19. Numele acestor bărbaţi sunt: Caleb, fiul lui Iefoni, pentru seminţia Iudei;
20. Samuel, fiul lui Amihud, pentru seminţia fiilor lui Simeon;
21. Elidad, fiul lui Chislon, pentru seminţia lui Veniamin;
22. Căpetenia Buchi, fiul lui Iogli, pentru seminţia fiilor lui Dan;
23. Căpetenia Haniel, fiul lui Efod, pentru seminţia fiilor lui Manase;
24. Căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan, pentru seminţia fiilor lui Efraim;
25. Căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac, pentru seminţia fiilor lui Zabulon,
26. Căpetenia Paltiel, fiul lui Azan, pentru seminţia fiilor lui Isahar;
27. Căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi, pentru seminţia fiilor lui Aşer;
28. Căpetenia Pedael, fiul lui Amihud, pentru seminţia fiilor lui Neftali".
29. Aceştia sunt aceia cărora a poruncit Domnul să împartă pământul Canaan la fiii lui Israel.