BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Pildele lui Solomon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Capitolul 18
1. Cel ce se ţine deoparte caută să-şi mulţumească pornirea pătimaşă; împotriva oricărui sfat înţelept se porneşte.
2. Celui nebun nu-i place înţelepciunea, ci darea pe faţă a gândurilor lui.
3. Când vine cel nelegiuit, vine şi defăimarea şi o dată cu ruşinea şi batjocura.
4. Vorbele (ieşite) din gura omului sunt ape fără fund; izvorul înţelepciunii este un şuvoi care dă peste maluri.
5. Nu este bine să cauţi la faţa celui fără de lege şi să nu faci dreptate celui drept la judecată.
6. Buzele celui nebun duc la ceartă şi gura lui dă naştere la ocări!
7. Gura celui nebun este prăbuşirea lui şi buzele lui sunt un laţ pentru sufletul lui.
8. Vorbele defăimătorului sunt ca nişte mâncări alese; ele coboară în cămările pântecelui.
9. Omul lăsător pentru lucrul lui e frate cu cel care dărâmă.
10. Turn puternic este numele Domnului; cel drept la el îşi află scăparea şi este la adăpost.
11. Averea celui bogat este o cetate tare pentru el, iar în închipuirea lui ca un zid înalt.
12. Înaintea prăbuşirii vine trufia inimii, iar înaintea măririi merge umilinţa.
13. Cel ce răspunde la vorbă înainte de a fi ascultat-o este nebun şi încurcat la minte.
14. Curajul omului îl întăreşte în vreme de suferinţă, iar pe un om lipsit de bărbăţie, cine-l va ridica?
15. O inimă pricepută dobândeşte ştiinţă şi urechea celor înţelepţi umblă după iscusinţă.
16. Darul adus de un om ii lărgeşte (calea lui) şi-l poartă înaintea celor mari.
17. Pârâtul pare că are dreptate în pricina sa, iar când vine pârâşul, atunci se ia la cercetare.
18. Sorţul face să înceteze sfada şi hotărăşte între cei puternici.
19. Frate ajutat de frate este ca o cetate tare şi înaltă şi are putere ca o împărăţie întemeiată.
20. Din rodul gurii omului se satură pântecele lui; din ceea ce dă buzele lui se îndestulează.
21. În puterea limbii este viaţa şi moartea şi cei ce o iubesc mănâncă din rodul ei.
22. Cel ce găseşte o femeie bună află un lucru de mare preţ şi dobândeşte dar de la Dumnezeu.
23. Săracul vorbeşte rugător, iar cel bogat răspunde cu îndrăzneală.
24. Sunt prieteni aducători de nenorocire; dar este şi câte un prieten mai apropiat decât un frate.