BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Cartea lui Iov

Capitolul 8
1. Atunci Bildad din Şuah a răspuns şi a zis:
2. "Până când vei tot vorbi astfel de lucruri şi cuvintele din gura ta vor izvorî ca vijelia?
3. Dumnezeu o să încovoaie ce e drept? Cel Atotputernic o să strâmbe El dreptatea?
4. Dacă feciorii tăi au păcătuit faţă de El, El i-a lăsat să se prăbuşească sub povara nelegiuirii lor.
6. Dacă eşti nevinovat şi fără pată, atunci de bună seamă că va veghea asupra ta şi va clădi la loc casa dreptăţii tale
7. Şi starea ta cea veche va fi nimica toată, atât de mult vei fi deasupra în starea ta cea nouă.
8. Întreabă pe cei care au fost înaintea noastră şi ia aminte la cele trăite şi păţite de părinţi.
9. Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, căci zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.
10. Ei îţi vor da învăţătură, ei îţi vor grăi şi din inima lor îţi vor cuvânta unele ca acestea:
11. Oare papura creşte fără baltă şi rogozul fără umezeală?
12. Pe când încă este în floare şi nu este tăiat, el se usucă, mai înainte decât orice buruiană.
13. Tot aşa se întâmplă cu toţi aceia care uită pe Dumnezeu şi aşa se veştejeşte nădejdea celui nelegiuit.
14. Încrederea lui e spulberată şi bizuinţa lui este o pânză de păianjen.
15. Se sprijină pe casa sa, dar ea nu se ţine; se agaţă de ea, dar casa se prăvale.
16. Stă plin de suc în faţa soarelui şi în grădina unde este îşi întinde vlăstarii;
17. Rădăcinile lui se împletesc cu pietrele şi se înfig în adâncul stâncilor.
18. Dacă îl smulgi din loc, locul îl tăgăduieşte: Nu te-am văzut niciodată!
19. Iată-l acum putred, pe cărare, şi din pământ răsar alţi vlăstari.
20. Dumnezeu nu dispreţuieşte pe cel desăvârşit şi nu ia de mână pe răufăcători.
21. Gura ta va fi plină încă o dată de râsete şi buzele tale de veselie.
22. Cei ce te urăsc se vor înveşmânta în ruşine şi cortul celor răi va pieri!"