BibliaOrtodoxa.ro "Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu." (Matei, 22,29)
Cartea lui Tobit
Capitole:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Capitolul 9

1. Şi a chemat Tobie pe Rafael şi a zis către el:
2. "Frate Azaria, ia cu tine un rob şi două cămile şi te coboară la Gabael în Ragheşul Mediei, şi adu-mi argintul şi adu-l şi pe el aici la nuntă,
3. Căci Raguel m-a legat cu jurământ ca să nu plec.
4. Iar tatăl meu numără zilele; şi de voi întârzia mult, va fi foarte mâhnit".
5. Şi s-a dus Rafael şi a fost găzduit la Gabael, şi i-a dat înscrisul; el a adus pungile pecetluite şi le-a dat.
6. Şi a doua zi, dis-de-dimineaţă, s-au sculat şi au venit împreună la nuntă. Şi Gabael a binecuvântat pe Tobie şi pe femeia sa.
TRAFIC TRIPUL - Directo Web